15. 5. 2019
Pavel Holomek

Blog - novinky

CO KDYŽ KOLEGOVI V PRÁCI ROZBIJETE MOBIL?

Dnes jsem narazil na velmi zajímavý příběh. Obrátila se na mě klientka s tím, že kolegovi v práci omylem shodila mobil a chtěla řešit škodu z pojištění občanské odpovědnosti.

Zákoník práce 262/2006 Sb. však říká toto
§ 267

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

(2) Právo na náhradu škody se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

§ 268

(1) Zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci skutečnou škodu. Jde-li o škodu způsobenou úmyslně, může zaměstnanec požadovat rovněž náhradu ušlého zisku.

(2) Škodu na věcech, které zaměstnanec obvykle do práce nenosí a které zaměstnavatel nepřevzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel zaměstnanci povinen nahradit do částky 10000 Kč. Jestliže se zjistí, že škodu na těchto věcech způsobil jiný zaměstnanec nebo došlo-li ke škodě na věci, kterou zaměstnavatel převzal do zvláštní úschovy, je zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu v plné výši.

(3) Právo na náhradu škody podle odstavce 2 se promlčí, jestliže její vznik neohlásí zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

Jaký je závěr příběhu? Poškozený nemá nárok na nic a od nikoho, protože řešil škodu s kolegyní a ne se zaměstnavatelem. Pokud by oznámil škodu včas, zaměstnavatel by měl povinnost uhradit škodu zaměstnanci a to i v případě, že na tuto událost není sám pojištěn. Následně může zaměstnavatel vymáhat škodu po viníkovi, protože zaměstnavateli svým jednáním způsobil škodu. Lze ji vymoci až do 4,5 násobku hrubé mzdy.

Jedna věc je zákon, druhá věc je čest, spravedlnost a dobré vztahy na pracovišti. Klientce jsem doporučil vyrovnat se s kolegou přímo v hotovosti a také jsem ji doporučil rozšíření pojištění odpovědnost o škodu způsobenou zaměstnavateli.

Pokud vás článek zaujal, budu rád za jeho sdílení nebo like. Děkuji :-)

Zavřít

Neváhejte mě kontaktovat

Přijďte za námi na bezplatnou úvodní schůzku.

Přidat přílohu
Tučně vyznačené položky jsou povinné
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace